RSS

Chi phí trả trước là gì?

08 Th5

Chi phí trả trước là là gì? Chi phí trả trước là những chi phí trong tương lai mà đã được thanh toán trước. Bạn có thể nghĩ rằng chi phí trả trước như chi phí đã được thanh toán nhưng chưa được sử dụng hết hoặc chưa hết hạn.

Số lượng chi phí trả trước chưa hết thời hạn được ghi trên bảng cân đối của công ty như một tài sản. Như số tiền hết hạn, các tài sản được giảm xuống và một khoản chi phí được ghi lại cho số tiền của việc giảm. Do đó, bảng cân đối báo cáo các chi phí chưa hết hạn và báo cáo thu nhập báo cáo các chi phí đã hết hạn. Số lượng báo cáo trên các báo cáo thu nhập nên là số tiền có gắn liền với các khoảng thời gian thời gian hiển thị trong báo cáo kết quả đang hướng.

Một chi phí trả trước thông thường là cao cấp sáu tháng cho bảo hiểm trên xe của công ty. Kể từ khi công ty bảo hiểm yêu cầu thanh toán trước, số tiền thanh toán thường được ghi trong các tài sản tài khoản bảo hiểm trả trước hiện nay. Nếu các vấn đề các công ty báo cáo tài chính hàng tháng, báo cáo thu nhập của nó sẽ báo cáo Chi phí Bảo hiểm rằng là một trong những-thứ sáu của số tiền được trả. Sự cân bằng trong Bảo hiểm trả trước tài khoản sẽ được giảm bởi số tiền mà đã được ghi nợ vào Chi phí Bảo hiểm.

Nguồn: Phần mềm kế toán OMEGA

Advertisements
 
Chức năng bình luận bị tắt ở Chi phí trả trước là gì?

Posted by trên Tháng Năm 8, 2013 in Kho kiến thức

 

Đã đóng bình luận.

 
%d bloggers like this: