RSS

Giải pháp ERP ngành dược phẩm

27 Th5

Với sự ra đời của cGMP tuân thủ giải pháp ERP, phần mềm ERP OMEGA đã được trang bị cao quy định giải pháp ERP cho ngành công nghiệp dược phẩm. Với OMEGA ERP đã trở nên dễ dàng để quản lý kinh doanh của bạn hiệu quả hơn.

Bạn nhận thức được rằng đối với bất kỳ ERP ngành dược phẩm, phù hợp với tiêu chuẩn GMP và FDA yêu cầu coi là quan trọng hàng đầu. Mặc dù 21 CFR Phần II đã được đưa ra, nhiều công ty vẫn chưa giải quyết thực hiện thực tế của nó. Sử dụng OMEGA ERP là tương thích với tất cả các quy định pháp luật và nó là nhanh chóng thực hiện.

Công nghiệp dược phẩm đã được phân loại theo Quy trình sản xuất hàng loạt. OMEGA ERP làm cho quá trình dự báo đơn giản. Đó là một kết thúc-to-end giải pháp hội nhập kinh doanh mạnh mẽ.
erp nganh duoc pham Phần mềm ERP chuyên ngành dược phẩm


Những lợi ích mà ERP đem lại

– Nó cải thiện tuân thủ GMP: SOP tuân thủ, điều hành kỹ năng trình độ chuyên môn quy định, phụ thuộc hoạt động, các lỗi điều hành ít hơn, hàng loạt tài liệu chính xác

– Nó làm giảm chi phí hoạt động và tiết kiệm thời gian:

+ ít thời gian hơn là chi cho vào, xem xét và phê duyệt dữ liệu

+thời gian chu kỳ thấp hơn (ít thời gian kiểm dịch)

+ít hàng tồn kho trên tay là cần thiết

+với hàng tồn kho ít hơn, không gian lưu trữ ít hơn là cần thiết

+ít thời gian hơn là cần thiết để lưu trữ hồ sơ hàng loạt & cửa hàng

+chất thải ít sản phẩm được tạo ra

+năng suất cao hơn thu được.

+nó cải thiện việc sử dụng tài sản (lợi nhuận trên đầu tư)

+khả năng cảnh báo giúp để sửa chữa vấn đề một cách nhanh chóng

– Nó làm giảm các yêu cầu lưu trữ giấy: lưu trữ ít hơn, ít người

– Nó cải thiện chất lượng sản phẩm: bằng cách cho phép người phản ứng nhanh hơn với các vấn đề, các giới hạn kiểm soát quá trình có thể được thắt -chặt, điều này cho phép sản xuất các thành phần thuốc hoặc các sản phẩm nhất quán hơn (có ít chất thải và sản lượng cao hơn)

– Nó cho phép mọi người tập trung vào cải tiến quy trình, không tuân thủ về các vấn đề: mọi người bây giờ có cơ hội để được trao quyền với liên tục -cải tiến hoặc sáng kiến sản xuất nạc

– Nó cho phép đưa ra quyết định tốt hơn: các nhà quản lý có khả năng hiển thị thông tin thời gian thực và chính xác (tích hợp của tất cả các dữ liệu -vào một khuôn khổ chung)

– Báo cáo rộng rãi, quy trình làm việc và khả năng trực tuyến thời gian thực

– Tăng hoạt động hiệu quả và năng suất

– Kịp thời và thông tin mục tiêu hệ thống thông tin phản hồi để hỗ trợ quyết định

– Cải thiện Hỗ trợ khách hàng

– Cải thiện quản lý theo dõi hàng loạt

Hiệu quả

OMEGA ERP được thiết kế với hiệu quả hoạt động trong tâm trí. Hiệu quả hoạt động đòi hỏi phải có một hệ thống mà mọi khía cạnh của doanh nghiệp của bạn. Nó giúp cắt giảm chi phí, cho phép sự hiện diện của thị trường nhanh chóng của sản phẩm, cải thiện quan hệ khách hàng và tuân thủ các quy định.

Chất lượng

Chất lượng đứng đầu danh sách ưu tiên như xa như bất kỳ công ty dược phẩm có liên quan. Giữ điều này trong tâm trí, Phần mềm ERP đã được thiết kế theo phong cách độc đáo. Bộ phận kiểm soát chất lượng tích hợp tinh vi Quản lý chất lượng / Module không chỉ chất lượng giám sát của mình bằng kế hoạch kiểm soát thu mua và sản xuất mà còn cung cấp thời gian thực quá trình chỉ số năng lực để đánh giá nhanh chóng.

Nguồn: http://phanmemerp.net/

Advertisements
 
Chức năng bình luận bị tắt ở Giải pháp ERP ngành dược phẩm

Posted by trên Tháng Năm 27, 2013 in Tài liệu ERP

 

Đã đóng bình luận.

 
%d bloggers like this: