RSS

Phần mềm ERP chuyên ngành sản xuất đồ nội thất

07 Th6

Phần mềm ERP chuyên ngành sản xuất đồ nội thất

Bạn đang tìm hệ thống quản lý doanh nghiệp sản xuất đồ nội thất? Hoặc có thể là một giải pháp ERP nội thất? Hệ thống ERP OMEGA là một hệ thống đã có sẵn cho ngành sản xuất đồ nội thất.

Bạn đã sẵn sàng cho sự phát triển kinh doanh của bạn bằng cách sử dụng phần mềm ERP chuyên ngành sản xuất đồ nội thất chưa?

Phần mềm ERP ngành sản xuất đồ nội thất của chúng tôi cung cấp cho bạn sự linh hoạt đáp ứng nhanh chóng cho các sản phẩm và dịch vụ phức tạp.

phan mem erp nganh noi that Phần mềm quản lý doanh nghiệp ngành sản xuất nội thất
Như một nhà sản xuất đồ nội thất, bạn cần một hệ thống phần mềm ERP  giúp bạn quản lý hoạt động  doanh nghiệp để:

 • Tăng doanh số
 • Giảm chi phí sản xuất và chi phí gián tiếp
 • Nâng cao lợi nhuận

… Và:

 • Đáp ứng thay đổi của khách hàng và nhu cầu thị trường
 • Cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt
 • Giúp bạn đáp ứng khoảng thời gian sản xuất và thời hạn
 • Cung cấp cho bạn tổng tầm nhìn của doanh nghiệp

Thống nhất hệ thống ERP đáp ứng các yêu cầu này và nhiều hơn nữa bằng cách cung cấp một, tích hợp đồ nội thất sản xuất giải pháp phần mềm hiệu quả mà có một hồ sơ theo dõi đã được chứng minh trong ngành công nghiệp đồ nội thất.

Hãy khám phá xem OMEGA ERP mang lại lợi ích gì cho bạn ?

Như một giải pháp kinh doanh tất cả-trong-một, phần mềm ERP cung cấp đồ nội thất kinh doanh của bạn với lợi ích đáng kể, bao gồm:

 • Kiểm soát bán hàng đơn đặt hàng từ bên cửa hàng và các trang web bán lẻ của riêng hoặc thứ ba của bạn
 • Cải thiện trong cửa hàng tương tác khách hàng và bán hàng miễn phí sử dụng máy tính bảng
 • Thông minh sản phẩm cấu hình tối thiểu hóa quản lý và tăng độ chính xác
 • Sản xuất tải dựa trên lập kế hoạch và giao hàng làm giảm sản xuất và chi phí giao hàng
 • Quản lý đầu tư chứng khoán trong vải, động cơ và vị quan và hỗ trợ sản xuất
 • Phối hợp của nhu cầu mua sắm với kế hoạch sản xuất để đảm bảo thời gian giao hàng từ các nhà cung cấp – ví dụ như khung
 • Biểu đồ quản lý đảm bảo toàn bộ tổ chức là up-to-date với vị trí kinh doanh mới nhất để giúp hiệu suất ổ đĩa.

Vẫn còn tốt hơn, thống nhất hệ thống ERP phát triển với bạn như kinh doanh đồ nội thất của bạn phát triển, cho phép bạn thêm các cải tiến trong tương lai bất cứ lúc nào. Bạn có sự linh hoạt để hỗ trợ tăng trưởng và thay đổi tương lai.

Thống nhất Điều gì  phù hợp cho ngành công nghiệp đồ nội thất?

Như một nhà sản xuất ghế, bạn phải quản lý hàng trăm tổ hợp sản phẩm khác nhau cho cả hai hàng loạt và làm theo đơn đặt hàng các mặt hàng. Để làm điều này một cách hiệu quả, OMEGA đã phát triển của sản phẩm Cấu hình “- một công cụ tích hợp trong OMEGA ERP biến đổi hiệu quả, kiểm soát và đáp ứng.

Quy trình quản lý doanh nghiệp được thống nhất trong phần mềm ERP cho ngành công nghiệp đồ nội thất. Sự linh hoạt của công cụ này cho phép bạn quản lý hiệu quả chi phí nguyên liệu, quy trình sản xuất và thời gian giao hàng. Điều này đảm bảo rằng, không có vấn đề phức tạp xây dựng sản phẩm của bạn, các sản phẩm Cấu hình sẽ sản xuất đơn hàng và báo giá chính xác.

“Tính linh hoạt của phần mềm có nghĩa là chúng ta có thể tiếp tục nâng cấp và cải thiện hệ thống cung cấp cho chúng tôi với hiệu quả cao hơn và khả năng tốt trong tương lai.” Nhà sản xuất nội thất và thống nhất sử dụng hệ thống ERP – OMEGA

Xem chi tiết tại: http://phanmemerp.net/phan-mem-quan-ly-doanh-nghiep-nganh-san-xuat-noi-that.html

Advertisements
 
Chức năng bình luận bị tắt ở Phần mềm ERP chuyên ngành sản xuất đồ nội thất

Posted by trên Tháng Sáu 7, 2013 in Giải pháp ERP cho doanh nghiệp

 

Đã đóng bình luận.

 
%d bloggers like this: