RSS

Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp ngành In Ấn

10 Th6

Phần mềm ERP chuyên ngành In Ấn là một phần mềm được OMEGA thiết kế có độ linh hoạt cao và mang lại giá trị lâu dài.

Printing ERP software Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp ngành In Ấn

Phần mềm quản lý doanh nghiệp ngành In Ấn hoàn toàn có khả năng mở rộng và linh hoạt theo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bạn. Các chức năng trong hệ thống ERP ngành In Ấn như sau:

 • Cấu hình sản phẩm – quản lý hiệu quả ước tính phức tạp
 • Module báo cáo – báo cáo tiên tiến cho tất cả các nhu cầu kinh doanh
 • Quản lý đơn hàng bán – quản lý bán hàng và báo giá
 • Hàng tồn kho và quản lý kho – nâng cao hiệu quả và dịch vụ
 • Quản lý sản xuất – quản lý mọi khía cạnh của sản xuất
 • Kiểm soát chất lượng – Kiểm soát tài liệu, nhà cung cấp và khiếu nại
 • Tình báo kinh doanh – phân tích quản lý tiên tiến
 • Sản xuất tổng thể lập kế hoạch và tài liệu yêu cầu quy hoạch – cải thiện trong ngắn hạn và dài hạn lập kế hoạch và lập kế hoạch
 • Quản lý và bán hàng CRM – quản lý tất cả thông tin liên lạc của khách hàng
 • Quản lý tài liệu – giảm xử lý thủ tục giấy tờ
 • Nguồn nhân lực và thời gian và tại – quản lý nhân sự, tiền lương, thời gian và tại

>>>Tìm hiểu thêm về chức năng phần mềm quản lý doanh nghiệp OMEGA ERP

>>>Xem chi tiết tại: http://phanmemerp.net/phan-mem-erp-quan-ly-doanh-nghiep-nganh-in-an.html

Advertisements
 
Chức năng bình luận bị tắt ở Phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp ngành In Ấn

Posted by trên Tháng Sáu 10, 2013 in Giải pháp ERP cho doanh nghiệp

 

Đã đóng bình luận.

 
%d bloggers like this: