RSS

Hệ thống ERP là gì?

20 Th6

Hệ thống ERP là gì?

Một hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp, thường được gọi là một hệ thống ERP, là một bộ công cụ phần mềm kinh doanh được thiết kế để tạo thuận lợi cho dòng chảy thông tin giữa các phòng ban hoặc các chức năng trong một doanh nghiệp.

Hệ thống ERP tích hợp thông tin liên tục trong suốt phần còn lại của công ty. Khi các hệ thống ERP đầu tiên được thiết kế cách đây 25 năm công ty cả lớn và nhỏ, sử dụng phần mềm chức năng định hướng cho từng lĩnh vực kinh doanh của họ. Ví dụ, kế toán, mua hàng, hàng tồn kho, và bộ phận bán hàng từng sử dụng một gói phần mềm khác nhau mà thường xuyên không liên kết dữ liệu với nhau hoặc tích hợp với bất kỳ hệ thống khác.

Báo cáo và theo dõi ngay cả những hoạt động kinh doanh cơ bản nhất qua những khác nhau ‘hầm chứa dữ liệu “là tẻ nhạt, dễ bị lỗi, và không đáng tin cậy. Một giải pháp ERP cũng được thiết kế có khả năng xử lý thông tin từ tất cả các phần của tổ chức, và bất cứ giao dịch, bên trong một, tích hợp giải pháp mà có thể theo dõi trong thời gian thực hoạt động kinh doanh và cung cấp kịp thời thông tin chính xác để kinh doanh các nhà quản lý. Không cần nhiều hơn để xuất dữ liệu từ nhiều hệ thống tính toán làm thêm và đi đến kết quả bán tháng trước hoặc chạy sản xuất. Với một hệ thống ERP hiện đại mỗi người trong công ty có các thông tin cần thiết để làm công việc của họ và nó có sẵn bây giờ – hoặc như các folks công nghệ muốn nói “trong thời gian thực”.
Các yếu tố của một giải pháp ERP

Kể từ khi hệ thống ERP đầu tiên được thiết kế và xây dựng cách đây 25 năm, giải pháp phần mềm ERP đã phát triển nơi mà hầu hết các hoạt động kinh doanh có thể được lưu giữ trong một hệ thống duy nhất. Sau đây là một đánh giá của các khu chức năng chính của phần mềm ERP, nhưng không có nghĩa là một danh sách đầy đủ. Các chức năng chính bao gồm:

Kế toán và Tài chính

Chung Ledger

Phải trả người bán

Các khoản phải thu

Tạp chí chung

Thử nghiệm cân bằng và báo cáo tài chính

Ngân hàng hòa giải

Quản lý tiền mặt và Dự báo

Ngân sách

Mua hàng – Bán hàng

Mua, theo dõi bán hàng lô hàng mục hàng tồn kho

Theo dõi bởi lô và / hoặc số nối tiếp

Các xét nghiệm theo dõi chất lượng

Chức năng quản lý kho

Sản xuất

Theo dõi việc chuyển đổi nguyên liệu thành phẩm

Theo dõi lao động, trên cao và chi phí sản xuất khác

Cung cấp tổng chi phí sản xuất

Hệ thống ERP hiện đại có thể theo dõi và cung cấp đầu tiên-trong-đầu-ra (FIFO) và trung bình Chi phí sản xuất cho phép các công ty di chuyển ra khỏi các phương pháp ‘Chi phí tiêu chuẩn’ không hiệu quả và không chính xác của sản xuất chi phí.

Quản lý dịch vụ

Theo dõi và giám sát các dịch vụ sau bán hàng cho các sản phẩm trong lĩnh vực này

Bảo hành

Hợp đồng dịch vụ

Trọn đời sản phẩm Chi phí đã trở thành chức năng tiêu chuẩn trong các giải pháp ERP hiện tại.

Lợi ích của Giải pháp ERP

Một thiết kế tốt, đúng thiết lập và thực hiện một cách chính xác giải pháp ERP có thể cung cấp các lợi ích to lớn cho công ty nào không có vấn đề kích cỡ hoặc phạm vi của họ. Khả năng ngay lập tức chạy báo cáo tình trạng không nhập dữ liệu thủ trong bảng tính có thể cung cấp cho các công ty với thông tin vô giá về hoạt động kinh doanh và cho phép phản ứng kịp thời hơn với môi trường kinh doanh thay đổi.

Công ty đã được coi là thành công với mức lợi nhuận trên mức trung bình hoặc cao liên quan đến ngành công nghiệp của họ thường xuyên thuộc tính thành công của họ, ít nhất là một phần, để giải pháp ERP của họ. Các công ty hướng tới tương lai đã bắt đầu nhìn vào hệ thống kinh doanh của họ như là một yếu tố quan trọng của chiến lược đầu tư kinh doanh tổng thể của họ và áp dụng các số liệu tài chính cùng với các phần mềm kinh doanh được sử dụng khi mua lại một nhà máy mới, thiết bị mới.

Trong thế giới thay đổi nhanh chóng của kinh doanh, một hệ thống ERP hiện đại tiên tiến là không còn chỉ là một chìa khóa để thành công kinh doanh, nhưng một yếu tố cốt lõi của sự sống còn. Nếu công ty của bạn gặp khó khăn trong hoạt động báo cáo trong thời gian thực, nếu nhân viên của bạn lãng phí thời gian nhập lại cùng một dữ liệu thành nhiều hệ thống, hoặc các số liệu kinh doanh quan trọng được tính toán bằng tay trên bảng tính, công ty của bạn có thể được hưởng lợi từ một gói phần mềm kinh doanh hiện đại ERP.

>>>Tìm hiểu thêm: Phần mềm quản lý doanh nghiệp

Advertisements
 
Chức năng bình luận bị tắt ở Hệ thống ERP là gì?

Posted by trên Tháng Sáu 20, 2013 in Kho kiến thức

 

Đã đóng bình luận.

 
%d bloggers like this: