RSS

PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG HRM

10 Th7

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương OMEGA.HRM được sử dụng công nghệ tiên tiến giao diện đẹp, dễ sử dụng. Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương OMEGA chuyên sâu về Quản lý nhân sự, từ việc quản lý hồ sơ nhân sự, đến quá trình học tập công tác, khen thưởng, kỷ luật của nhân viên… Module này có thể sử dụng ở phòng hành chính, phòng tổ chức, phòng kế toán hay các phân xưởng sản xuất.

>>>Tham khảo thêm: Phần mềm tính lương

Tính năng cơ bản phần mềm quản lý Nhân Sự

Thiết lập hệ thống
– Thiết lập mã tăng tự động: Nhân viên, hợp đồng
– Định nghĩa các chỉ tiêu quản lý nhân viên.
– Nhập số liệu quá khứ (tình hình ký hợp đồng, tình hình tham gia BHXH).
Cập nhật danh mục
– Danh mục thông tin tổ chức: Phòng ban, tổ nhóm, chức vụ, chức danh
– Danh mục thông tin xã hội: Dân tộc, tôn giáo, bệnh viện,…
– Danh mục thông tin học vấn: Trường học, ngành học, ngoại ngữ, cấp độ ngoại ngữ,…
– Danh mục khác: Loại hợp đồng, loại chấm công chế độ, hồ sơ tuyển dụng,…
Nghiệp vụ quản lý nhân sự
– Quản lý quá trình công tác
– Quản lý quá trình học tập
– Quản lý hợp đồng lao động
– Quản lý khen thưởng, kỷ luật
Nghiệp vụ quản lý bảo hiểm
– Lập hồ sơ bảo hiểm xã hội
– Tính toán các khoản BHXH, BHYT, BHTN phải nộp
– Chấm công chế độ
– Tính toán các khoản chế độ được hưởng (Thai sản, ốm đau, nghỉ dưỡng,..)
Nghiệp vụ khác
– Đánh giá nhân viên hàng kỳ
– Quản lý quyết định (thôi việc, điều chuyển,…)
– Quản lý cảnh báo (cảnh báo đến hạn hợp đồng, cảnh báo nộp thiếu hồ sơ tuyển dụng)
Báo cáo
– Báo cáo thống kê nhân sự
– Báo cáo quản lý nhân sự
– Báo cáo quản lý bảo hiểm
– Báo cáo phân tích khác

Điểm mạnh phần mềm quản lý nhân sự OMEGA

Quản lý chi tiết thông tin
– Quản lý đầy đủ chi tiết thông tin của nhân viên, từ thông tin cá nhân, xã hội, gia đình, đoàn thể, hiệp hội,… cho đến chi tiết các thông tin tham gia bảo hiểm, thông tin đặc thù về các thiết bị và dụng cụ kèm theo.
Đầy đủ nghiệp vụ
– Cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ về quản lý nhân sự, từ theo dõi hợp đồng, bảo hiểm, học tập, công tác, khen thưởng,….
Báo cáo chuẩn

– Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu về BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo chuẩn của các cơ quan chức năng, được thiết kế mở và thường xuyên cập nhật biểu mẫu.
Phân tích, thống kê đa chiều
– Cung cấp những báo biểu phân tích về biến động nhân sự, năng lực nhân viên, tình hình học tập, tham gia bảo hiểm của nhân viên,…
– Cung cấp các báo biểu thông kê về các thuộc tính của nhân viên
Website: http://phanmemerp.net/

Advertisements
 
Chức năng bình luận bị tắt ở PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG HRM

Posted by trên Tháng Bảy 10, 2013 in Phần mềm quản lý

 

Đã đóng bình luận.

 
%d bloggers like this: