RSS

Tag Archives: erp thuc pham

Giải pháp Phần mềm ERP cho ngành chế biến thực phẩm, đồ uống

Để cạnh tranh trong thị trường hiện nay, bạn cần phải sắp xếp chi phí, cải thiện an toàn thực phẩm và quản lý tuân thủ của khách hàng. Bạn cần một hệ thống ERP tích hợp có thể quản lý chuỗi cung ứng của bạn và các mối quan hệ khách hàng – từ tài chính đến sản xuất để truy xuất nguồn gốc. OMEGA ERP là giải pháp phần mềm đã được chứng minh xây dựng cho ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống, và sản xuất.

Read the rest of this entry »

Advertisements
 

Nhãn: ,